Het goedkeuren of afwijzen van een aanvraag voor een extra opvangdag of ruildag kan gedaan worden via het dashboard aanvragen in Wedaycare. Na het goedkeuren of afwijzen van een aanvraag krijgt de ouder een melding in de app en wordt de mutatie verwerkt in KidsVision. 

  • Extra dag aanvragen (Wordt automatisch verwerkt in KidsVision na goedkeuring) 

  • Ziekmelding/Vakantiemelding  (wordt automatisch verwerkt in de dagregel in KidsVision)

  • Ruildag aanvragen (Wordt automatisch verwerkt in KidsVision na goedkeuring) 

Indien je een aanvraag wilt goedkeuren klik je op goedkeuren. Hierna wordt het volgende scherm getoond. 

Hier kun je de tijden van de aanvraag aanpassen en aangeven hoe deze aanvraag verwerkt moet worden in de administratie. 

Extra (extra facturatie)
Extra gratis (Geen facturatie)
Tegoed (Indien er gewerkt wordt met tegoed kan dit worden ingezet)
Flex (Flexcontract)

In het volgende scherm wordt op basis van het vorige scherm gekeken naar planning en de kindratio van de aanvraag. 

Heb je het antwoord gevonden?