Als het nog om een nieuw kind gaat zal deze nog verwerkt moeten worden naar Wedaycare (Gebeurd in de nacht synchronisatie).

Gaat het om een actief kind controleer dan de volgende stappen:

  1. Staat het kind / ouder op actief?

  2. Heeft het kind een lopend contract?

  3. Zijn er actieve dag regels:

Ja: staan er begin en eind tijden in de actieve dag regels zo niet pas deze dan aan

Nee: maak deze dan voor het betreffende kind aan via Afdelingen> . KidsVision . Planning > dag planning aanmaken. Je kan hier het kind selecteren. 

4. Zijn er bij het contract een begin en eindtijd ingevuld? 

5. Controleer via de kind kaart of er dag regels worden aangemaakt

Zo niet is de kalender gevuld?

Correspondeert de kalender bij het product /vestiging /groep /school?

Mocht het kind hierna niet zichtbaar zijn neem dan contact op met onze supportdesk. 

Heb je het antwoord gevonden?