Is er een verwerkersovereenkomst?

Wedaycare zal met al haar klanten een verwerkersovereenkomst afsluiten. Hiervoor hebben we een standaard modelovereenkomst opgesteld. 

De verwerkersovereenkomst dient door beide partijen ondertekent te worden. Hiervoor maken wij gebruik van pandadoc. Om een exemplaar ter ondertekening te ontvangen, kun je hiervoor een verzoek indienen via onze support@wedaycare.com

Blijven de gegevens in Wedaycare binnen de EU

Wedaycare verwerkt de gegevens in datacentra in Nederland. Voor onze helpdesk maken wij gebruik van software die ook buiten de EU verwerkt wordt (zie ook de verwerkersovereenkomst).

Heb je het antwoord gevonden?