Hieronder hebben wij per onderdeel de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies op een rijtje gezet. Alle updates en wijzigingen ontwikkelt Wedaycare door input van haar klanten. 

Nieuwe Instellingen 

Wedaycare wil jou als klant ontzorgen maar toch is het fijn als je zelf ook wijzigingen kunt instellen. Bijvoorbeeld bij dagdelen die ouders kunnen aanvragen via de app of het ondersteunen van ouders die niet kunnen inloggen. DIt is vanaf nu mogelijk via het menu instellingen bij groepenoverzicht van een locatie.

Aanvraagbare dagdelen beheren

Onder beheer tijden aanvraagbare dagdelen kun je aangeven voor welke dagdelen een ouder via de app opvang kan aanvragen. Je kunt dit instellen op basis van een vestiging maar ook specifiek op groepsniveau. Daarnaast kun je aangeven welke tijden aanvraagbaar zijn tijdens schoolweken, vakanties en schoolsluitingsdagen. Bij het aanvragen van opvang of het doorvoeren van ruilingen zijn deze instellingen van groot belang. Het systeem kijkt bij een aanvraag welk type dag het is waarop aangevraagd wordt en kijkt vervolgens welke dagdelen aangevraagd kunnen worden. 

Ouders uitnodigen 

Indien een ouder vraagt om nieuwe inloggegevens of geen inloggegevens ontvangen heeft kun je de ouder nieuwe inloggegevens sturen. Via het menu ouders is er een overzicht gecre√ęerd van alle ouders 1 en ouders 2.¬†

Totaal aan ouders betekent totaal ouder 1 en ouder 2 dat Wedaycare doorkrijgt van KidsVision. Het totaal aantal ouders met een account kan afwijken van het totaal aantal ouders omdat: 

  • Ouder 1 en Ouder 2 ¬†hetzelfde email-adres hebben in KidsVision¬†

  • De organisatie heeft gekozen om alleen ouder 1 uit te nodigen¬†

  • Een ouder ¬†geen emailadres heeft in KidsVision ¬†

Gebruikersaccounts beheren 

Via accounts kun je gebruikers beheren die toegang hebben tot 1 of meerdere locaties van de organisatie.

Ophaallijst

Bij elke locatie zijn ophaallijsten toegevoegd  in het menu onderin bij locatieoverzicht. Je kunt hier eenvoudig ophaallijsten inzien van alle kinderen per school en klas en aanmelden voor de opvang met één druk op de knop. Indien klas en/of school niet zijn ingevuld in KidsVision op de kindkaart kan er niet gefilterd worden.

Aan-en afmeldtijd zichtbaar voor medewerkers

Bij het dagoverzicht (kindlijsten) en de kalender worden nu naast de geplande start- en eindtijd ook de tijden getoond van het aan- en afmelden. Het is van belang dat medewerkers kinderen op tijd aan- en afmelden. Hierdoor krijg je namelijk inzicht of kinderen eerder of juist later gebracht en opgehaald worden.

Interne notities bewerken

Interne notities bij dagoverzicht en het kindprofiel kunnen nu ook aangepast worden via de bewerkfunctie. 

Verwijderen van een actie 

Het is mogelijk om acties te verwijderen via Wedaycare. De volgende acties kunnen verwijderd worden: 

  • Melding afwezigheid van het kind door ziekte of vakantie

  • Inplanning van het kind op de verkeerde dag¬†

  • Kind geruild naar de verkeerde dag¬†

Om een actie ongedaan te maken kun je klikken op het kind. Je krijgt daarna de optie ongedaan maken. In de knop staat welke actie ongedaan gemaakt kan worden. 

Bestaande dagregels volgens contract kunnen niet worden verwijderd. 

Afmeldtijd van een kind wijzigen 

Bij het afmelden van een kind bij het dagoverzicht staat de tijd standaard op het moment van afmelden. Het is mogelijk om de tijd te wijzigen.  Het komt regelmatig voor dat door drukte, kinderen later worden afgemeld. Voor de organisatie is het van belang dat de aanmeld-en afhaaltijden kloppen. 

Presentielijst downloaden in PDF

Via het weekoverzicht kan de presentielijst van de groep gedownload worden. Dat is ook mogelijk bij alle andere groepen van de locatie. Door de pijlen bovenin de menubalk kun je het weeknummer aanpassen. 

Statistieken

Per locatie in het locatieoverzicht wordt nu het totaal aantal ingeplande kinderen per week, per maand getoond en het aantal kinderen aanwezig en gepland voor de dag. 

Filters bij aanvragen

Een filter wordt nu toegepast bij de lijsten van aanvragen voor extra, ruil en afwezigheid. Standaard staat de filter op 30 dagen en dit kan aangepast worden naar 60 dagen of een 1 jaar. 


Mocht je vragen hebben of feedback willen geven, dan horen wij dat altijd graag via support@wedaycare.com. 

Het Wedaycare Team 

Heb je het antwoord gevonden?