Handleiding Toestemmingen

1. Inleiding

2. Bevoegdheden voor toestemmingen

3. Toestemmingen toevoegen en/of wijzigen

4. Toestemmingen zichtbaar op de kindkaart

5. Mijn toestemmingen voor ouders

1. Inleiding

Met de toestemmingen module kunnen verschillende toestemmingen met betrekking tot de kinderen worden vastgelegd. Zo kunnen pedagogisch medewerkers op de groep in één oogopslag zien of de ouders toestemming of een verklaring hebben afgegeven.

Met een toestemming kan een ouder bijvoorbeeld toestemming geven voor buitenspelen of het mogen mee doen aan een activiteit of verklaren dat het kind is ingeënt of een zwemdiploma heeft of op de foto mag.

2. Bevoegdheden voor toestemmingen

Medewerkers hebben niet automatisch de bevoegdheid om toestemmingen te beheren (aanmaken of wijzigen). De bevoegdheden kunnen ingesteld worden bij instellingen. Dit kunnen alleen medewerkers met de admin rechten. Daarnaast is het mogelijk om per toestemming aan te geven of medewerkers het antwoord mogen wijzigen.

3. Toestemmingen toevoegen en/of wijzigen

Bij Beheer toestemmingen via instellingen kunnen toestemmingen worden toegevoegd en/of gewijzigd.

Aan de rechterkant in het scherm kan worden gekozen voor de knop “Toevoegen”

Wanneer een toestemming of verklaring wordt toegevoegd, moeten verschillende velden worden ingevuld. Hieronder wordt per veld uitgelegd welke mogelijkheden er zijn.

Vestiging: Hier kun je aangeven voor welke vestiging deze toestemming zichtbaar moet zijn. Selecteer 1 vestiging of alle vestigingen

Voor groeptypes: Hier wordt bepaald voor welke groepstypes deze toestemming van toepassing is. De toestemmingen worden gekoppeld aan de gekozen groepstypes. Er moet minimaal één groepstype worden aangevinkt.

Zichtbaar voor ouders: Het is mogelijk om de toestemming (nog) niet zichtbaar te maken voor ouders door dit vinkje uit te zetten. De medewerkers zien de toestemming dan wel op de kindkaart.

Standaard waarde: Hier kan een standaard waarde (antwoord) worden ingevuld. Er kan worden gekozen uit drie antwoorden: Ja/Toegestaan, Nee/Niet toegestaan of Nog in te vullen. Indien hier wordt gekozen voor Nog in te vullen zal de ouder de toestemming nog moeten invullen.

Wanneer er bij de Standaard waarde van een toestemming wordt gekozen voor “Ja” of “Nee” hoeft de ouder dit niet meer te beantwoorden.

Wijzigbaar voor medewerkers: Het is mogelijk om het antwoord op de toestemming niet wijzigbaar te maken voor medewerkers door dit vinkje uit te zetten. De medewerkers zien de toestemming dan wel op de kindkaart, maar kunnen deze niet invullen of aanpassen.

Titel: De titel van de toestemming is de exacte naam die zichtbaar wordt voor ouders en medewerkers. Houd de titel daarom beknopt (maximaal 100 leestekens) en zorg ervoor dat de titel beantwoord kan worden met Ja of Nee.

Omschrijving: Hier kan meer uitleg worden gegeven over de toestemming. Deze toelichting is alleen zichtbaar voor ouders bij Toestemmingen.

4. Toestemmingen zichtbaar op de kindkaart

Medewerkers op de groep kunnen de toestemmingen terugvinden op de kindkaart. De kindkaart wordt zichtbaar door te klikken op de naam van een kind, bijvoorbeeld vanaf de aanwezigheidslijst.

Op de kindkaart staan alle toestemmingen die van toepassing zijn voor dat kind. Door op het pennetje te klikken kunnen medewerkers (indien toegestaan) de toestemming invullen of wijzigen. Wanneer in de instellingen is aangegeven dat medewerkers de toestemming niet mogen wijzigen, is het pennetje niet zichtbaar.

5. Mijn toestemmingen voor ouders

Wanneer ouders inloggen in de OuderApp of portaal, kunnen zij de toestemmingen per kind zien door bij het onderdeel “mijn toestemmingen” bij het betreffende kind te klikken. De ouder kan hier de toestemming wijzigen. Dit kan door op een individuele toestemming te klikken. Een ouder kan een toestemming maar 1 keer wijzigen. Indien ouder een toestemming wilt terugtrekken moet er contact opgenomen worden met de groep.

1. OuderApp - Toestemmingen per kind

Heb je het antwoord gevonden?